Barn som leker

Vången

Varannan fredag jämna veckor möter Bethel, Stöde Kyrka och Räddningstjänsten
ungdomar på Vången kl 20.00-ca 23.00
Vi bjuder på korv och fika och pratar om livet
Alla ungdomar är välkomna!

Inplanerade kvällar på Vången
18/8
25/8
8/9
22/9
6/10
20/10

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.