Gudstjänster

I Bethel är alla gudstjänster öppna för vem som helst som vill delta i en gudstjänst. Alla gudstjänster innehåller sång och musik, bibelläsning och bön. Sången varierar mellan psalmer, lovsånger, läsarsånger och gospel. Predikningarna utgår ofta från kyrkoårets texter, men har ibland andra teman.
Under bönestunden kan man tända ljus och få personlig förbön.
Församlingens engagemang i internationell mission lyfts ofta fram i samband med bönen.
Efter gudstjänsten serveras fika, där det finns möjlighet att lära känna människor och ställa frågor.