Kontakt

Välkommen till oss!

Equmeniakyrkan Bethel Stöde
Uslandsvägen 10
864 41 Stöde
Bg 479-2230
Swish 123 288 45 59

Pastor
Bodil Eriksson
070-714 79 89
bodil@bethel.se

Församlingens ordförande
Lennart Svensson
070-585 40 93
lennart@bethel.se

Kassör
Sven Sjölén
070-860 13 65
sven@bethel.se

Webmaster
Peter Eriksson
070-2446365
peter@bethel.se

Equmenia Stöde
Barn och ungdomsarbete
Ansvariga ledare
Bodil Eriksson 070-714 79 89
Sven Eriksson 070-292 00 28

Blomsterfonden
Det är en fond dit man kan ge pengar i stället
för att ge blommor vid en begravning.
Pengarna går till församlingens arbete
och till att sköta om fastigheten.
Om man vill specificera vilket område pengarna ska gå till går det bra.
Annars används de där de bäst behövs.
Givarens namn och eventuellt önskade minnesord skrivs ut på ett fint
minnesblad som lämnas till de närmast anhöriga vid begravningen.

Anmälan till blomsterfonden:
Lennart Svensson
070-585 40 93
lennart@bethel.se

Bg 479-2230