Bibelstudier på Knutsgården

Varannan torsdag möts äldre som besöker eller bor på Knutsgården,
i Lilla rummet mittemot cafeterian till sång, bibelsamtal, bön och fika.
Under höstterminen jämför vi de fyra evangeliernas berättelser om Jesus
Ledare: Bodil Eriksson
Alla intresserade är välkomna!

Varannan torsdag kl 10.15 – 11.15
10 augusti
24 augusti
7 september
21 september
5 oktober
19 oktober
2 november
16 november
30 november
14 december