Bön

Att be är att samtala med Gud. Vi har bön under gudstjänsterna och i samband med alla samlingar som församlingen är ansvarig för. Det finns möjlighet att lämna böneämnen och att själv vara med och be. Gud hör bön!
Under september månad kommer alla samlingar att fokusera på bön.

Den mest kända bönen är Herrens Bön som Jesus lärde sina lärjungar att be, en bön som alla kyrkor i världen använder.

”Vår Fader, du som är i himlen
Låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag, det bröd vi behöver
och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran i evighet.
Amen”